dinsdag 22 december 2015Onroerend Goed Belasting (Impuesto de Bienes Inmeubles - IBI)


Dit is een gemeentelijke belasting, meestal ge-int door SUMA, welke jaarlijks aan de gemeente moet betaald worden waar de woning gelegen is.
Alle eigenaars dienen deze belasting te betalen, zowel de residenten als de niet residenten en ook degene welke het vruchtgebruik hebben van een woning.  De belasting moet door de eigenaar van de woning in november van elk jaar betaald worden.
De belasting kan rechtstreeks betaald worden of via de bank.
De bedrag van de belasting is afhankelijk van de waarde van de woning in verhouding met andere woningen in Spanje.
De kadastrale waarde kan gevonden worden op de IBI kwitantie, dit is belangrijk want andere belastingen zijn hiervan afgeleid.  Op deze kwitantie staat ook het kadastraal referentie nummer welke u kan nodig hebben bij de verkoop van de woning.
De belastbare basis waarop de IBI wordt toegepast is de kadastrale waarde van het onroerend goed.  Dit is de som van de waarde van de grond en de waarde van de bebouwing (valor del suelo + valor de edidification).
De belasting wordt bepaald door de gemeente maar er zijn wettelijke minima en maxima. Voor landelijke gebieden ligt de belasting tussen de 0,30% en de 0,90 %. Voor stedelijke gebieden ligt het tussen 0,40 en 1,10 procent. Is uw woning 100.000 euro waard en de belasting ligt op 0,80 dan is uw jaarlijkse belasting op € 800.
Sommige gemeentes geven kortingen voor gepensioneerden en voor grote gezinnen maar de korting moet tijdens de eerste drie maanden van het jaar aangevraagd worden.
Indien u deze belasting niet betaald wordt de belasting gekoppeld aan de woning en er kunnen boetes geheven worden gaande tot 300 %.
De Onroerend Goed Belasting in enkele vragen en antwoorden
Waarom wordt het bedrag van de aanslag ieder jaar verhoogd?
Ieder jaar wordt de kadastrale waarde aangepast door toepassing van een percentage dat ongeveer gelijk is aan de stijging van de index van de consumptieprijzen (IPC).
In het geval dat in uw Gemeente een kadastrale herziening werd uitgevoerd, wordt ook de belastbare grondslag gedurende de daarop volgende 9 jaren elk jaar verhoogd.
De Gemeenteraad kan ook besluiten het belastingtarief te wijzigen.
De persoonlijke gegevens op het aanslagbiljet zijn verkeerd, dus wat moet ik doen.
Als uw naam, identificatie en/of adres fout geschreven zijn, kunt u met uw NIE en paspoort of identiteitskaart in één van de belastingkantoren terecht om dit te laten veranderen. De veranderingen worden dan meteen aangebracht en opgenomen in onze gegevensbank. 
De identificatie en/of beschrijving van mijn vastgoed zijn verkeerd(huisnummer, straatnaam, enz.), dus wat moet ik doen?
Het is mogelijk dat de gegevens op uw IBI-aanslagbiljet niet overeenstemmen met de gegevens die het Gemeentehuis heeft bepaald. Dit wil niet zeggen dat men over de verkeerde informatie beschikt.
U kunt voor uw geruststelling bij uw belastingkantoor een plattegrond bekijken, zodat u zeker kan zijn dat het aanslagbiljet dat u ontvangt, overeenstemt met uw eigendom.
In het geval dat men over verkeerde informatie zou beschikken, kunt u de overeenkomstige wijzigingen aanvragen.
Ik ben het niet eens met de kadastrale waarde van mijn vastgoed
De kadastrale waarde wordt vastgelegd door het Directoraat-Generaal van het Kadaster (Dirección General del Catastro), volgens bepaalde richtlijnen en voorschriften die afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals bijv. de ligging.
Hiertegen kunt u bezwaar maken bij het belastingkantoor van uw gemeente, waar u nadere inlichting over de procedure krijgt.
Ik heb een vastgoed gekocht maar op het aanslagbiljet staat nog steeds de naam van de vorige eigenaar
In uw belastingkantoor kunt u verandering aanvragen met de volgende bewijsstukken: 
  • Origineel en kopie van uw NIE en paspoort of identiteitskaart.
  • Origineel en kopie van de Eigendomsakte.
  • Kopie van de laatst betaalde belastingaanslag IBI.
Deze verandering gaat in vanaf het nieuwe jaar na uw aanvraag.
Zouden er nog aanslagen te betalen zijn van vorige jaren, worden alléén de aanslagen van de termijnen ná de koop aan de nieuwe eigenaar overgedragen.
Ik heb in maart een vastgoed gekocht. Moet ik IBI betalen?
Het belastingjaar van de IBI valt samen met het kalenderjaar. Deze belasting wordt op de eerste dag van het belastingjaar geheven en is dus jaarlijks.
Dit houdt in dat degene die op 1 januari het eigendom bezit, de betalingsplichtige is voor het hele jaar.
Kan ik verantwoordelijk gesteld worden voor de schulden van de vorige eigenaar?
Volgens de Belastingwet zijn de onroerende goederen verantwoordelijk voor de openstaande IBI-betalingen die nog niet verlopen zijn, d.w.z. die van de laatste 4 jaren.
De nieuwe eigenaar kan voor deze schulden verantwoordelijk gesteld worden indien de vorige eigenaar insolvent wordt verklaard of indien de administratie deze schulden op geen enkele manier van de betalingsplichtige kan innen.
In dit geval zou de administratie een vereffening opsturen voor de niet verlopen openstaande betalingen, voor het totaalbedrag van de betaalbare schuld, m.a.w. zonder enige toeslag.
Om deze situaties te voorkomen, zijn de notarissen wettelijk verplicht om: 
  • Informatie over mogelijke schulden van het vastgoed bij de administratie in te winnen en aan de koper mede te delen.
  • De koper te informeren over verschuldigde bedragen wat betreft IBI.
  • De koper te informeren over het termijn waarin de eigendomsoverdracht moet worden aangegeven indien geen kadasterreferentie van het vastgoed werd voorgelegd.
  • De koper attent te maken over het feit dat het vastgoed onderhevig is aan de betaling van de belastingbijdrage en over andere plichten.
Ik heb een nieuwbouw gekocht. Wanneer krijg ik mijn eerste aanslagbiljet?
Vóór dat de belasting geheven kan worden, moet het vastgoed met al zijn specificaties (plattegrond, oppervlakte en kadastrale waarde) in het Kadaster ingeschreven staan.
Sommige belastingkantoren beschikken over een plattegrond waar u uw vastgoed kunt identificeren en kunt nagaan of deze ingeschreven is in het kadaster.
Neem,alvorens u langsgaat, telefonisch contact op met uw belastingkantoor om na te gaan of ze over deze informatie beschikken. Als dit niet zo is, kunt u bij het kadaster terecht om uw probleem op te lossen.
De aangifte van een nieuwbouw moet door de bouwonderneming of door de koper aan de belastingen doorgegeven worden via het formulier 902.
Het nieuwe vastgoed wordt dan, ongeveer 12 maanden na de aangifte, opgenomen in het bestand van het Kadaster.
Ik heb een vastgoed verkocht, maar het aanslagbiljet komt nog steeds op mijn naam
De Wet verplicht de koper, in diens hoedanigheid van eigenaar, de overdracht aan de administratie door te geven, maar ook is de verkoper gemachtigd deze verandering aan te vragen.
U kunt wijzigingen aanvragen in uw belastingkantoor, op voorlegging van de volgende bewijsstukken: 
  • Origineel en kopie van uw NIE en paspoort of identiteitskaart.
  • Origineel en kopie van de authentieke verkoopakte. Zou u hierover niet beschikken, kunt u een kopie bij de notaris verkrijgen, een “Nota Simple” bij het vastgoed-register aanvragen of het onderhandse verkoopcontract voorleggen.
  • Kopie van de laatst betaalde belastingaanslag IBI.

vrijdag 18 december 2015


Loterij gewonnen, wat nu?Loterij gewonnen, wat nu?


MADRID. Veel mensen dromen ervan: de loterij winnen. De grote kerstloterij staat weer voor de deur en er worden weer massaal loten gekocht. Maar de hoofdprijs winnen betekent niet alleen maar dat er een leuk bedrag op de rekening wordt bijgeschreven. Een overzicht van waarmee u allemaal rekening dient te houden.
Als de champagne op is, kunt u met uw lot naar het lotenverkooppunt om daar te controleren of het klopt dat u heeft gewonnen en wat er vervolgens moet gebeuren. Er wordt gekeken of het lot wel echt is, handig om te doen voordat u het lot koopt: staan het correcte logo, de code en andere elementen ter verificatie er wel op? Op de website van het Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas staan de geautoriseerde verkooppunten. De verkooppunten van de Loterias en Apuestas del Estado (staatsloterij) zijn fysieke kantoren, er wordt niet via internet gekocht. Toch kunnen er authentieke loten via internet besteld worden. Er zijn verkooppunten in Spanje die geluk zouden brengen en die bieden kaarten soms wel via internet aan. Kijk bij het betalen altijd of dit via een beveiligde pagina gaat en alle gegevens van de verkoper vermeld staan, er kan sprake zijn van oplichting door derden. Na de koop wordt het lot via de mail verstuurd, voorzien van een geldige digitale handtekening van de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Als het winnende lot beschadigd is, bijvoorbeeld doordat het gewassen is, dan moet het gecontroleerd worden in het hoofdkantoor in Madrid. Als het lot gestolen is, dan moet er aangifte gedaan worden, het is dan ook handig om bijvoorbeeld een foto van het lot en het aankoopbewijs te maken. Prijzen van minder dan 2.500 euro kunnen de dag na de trekking worden geïnd bij de diverse verkooppunten. De grotere prijzen moeten bij de aangesloten banken worden geïnd. Prijzen moeten binnen drie maanden geclaimd worden anders is het geld voor de Spaanse staat. Als een groep mensen samen een lot heeft gekocht, dan moet degene die de deelloten heeft gekocht (sportclub, vereniging etc.) de prijs innen en verdelen. Drie van de vier Spanjaarden kopen loten via een club of vereniging. Om problemen te voorkomen, is het praktisch om vooraf op papier te zetten hoe de verdeling van de prijs plaats zal vinden. Over de bedragen boven de 2.500 euro betaalt de loterij zelf de 20% belasting (2.500 euro is dus belastingvrij, alles daarboven niet), het bedrag hoeft vervolgens ook niet meer bij de inkomstenbelasting opgegeven te worden. 

woensdag 16 december 2015


Elke dag kopen 10 Belgen huis in Spanje


Ook al is het niet meer aan de spotprijzen van enkele jaren geleden: Belgen blijven gek op een eigen stekje onder de Spaanse zon. Vorig jaar kregen elke dag 10 villa's en appartementen een Belgische eigenaar. Alleen Britten en Fransen kopen er nog meer vastgoed.
Volgens de vereniging van Spaanse notarissen, de Consejo General del Notariado, werden vorig jaar 72.637 Spaanse woningen verkocht aan buitenlanders. Na de Britten en de Fransen staan de Belgen op de derde plaats in het lijstje met buitenlandse kopers. Vorig jaar waren dat nog de Russen. In totaal kregen vorig jaar 3.507 woningen een Belgische eigenaar. Dat is een kleine daling tegenover 2013, toen er 3.804 landgenoten zich een Spaanse casa aanschaften, maar de trend dat Belgen hun spaarcenten graag in vastgoed aan de costa's stoppen zet zich stevig door. Mochten alle koopaktes netjes gespreid verlopen, zouden er vorig jaar op elke dag tien Spaanse huizen aan een Belg zijn verkocht. 

Nochtans is Spaans vastgoed niet meer zó spotgoedkoop als enkele jaren geleden, toen de crisis hard toesloeg en promotoren hun bouwsels alleen nog aan dumpingprijzen kwijt konden. "Een appartementje dat toen 99.000 euro kostte, wordt nu vlot verkocht voor 129.000 euro", zegt een lokale makelaar. "Onze gemiddelde verkoopprijs bedroeg vorig jaar 220.000 euro. Dat is liefst 50.000 euro meer dan in 2013, toen de meeste deals zich rond 170.000 euro situeerden. De prijzen zijn gestegen, maar de wensen van de kopers ook." 


Bron HLN

www.JSimmo.eu

donderdag 5 november 2015Hoeveel tweedehandswoningen staan er in Spanje te koop?


donderdag 5 november 2015 13:42

MADRID - Er staan veel woningen te koop in Spanje. Van alle woningen op de markt is 2,7 procent eerder bewoond geweest. Dit komt neer op 693.200 huizen. Het totale huizen in Spanje is 25,4 miljoen.

Op dit moment staan de meeste tweedehands woningen in de provincie Madrid met 71.504 exemplaren. Daarna volgt met 61.241 huizen de provincie Barcelona. Op de derde plek komt Valencia met 51.500 huizen, Alicante met 47.710 woningen en Málaga met 41.179.
De provincies met de minste beschikbare tweedehands huizen zijn Soria (934), Teruel (1.501), Zamora (2.409), Cuenca (2.455) en Palencia (2.808). De gegevens werden dinsdag gepubliceerd door Idealista, een website waar kopers en aanbieders elkaar vinden. Informatie afkomstig van het ministerie van Ontwikkeling.
Relatief grootste voorraad woningen
Logischerwijs is de bulk van de voorraad te vinden in de belangrijkste nationale markten zoals Madrid en Barcelona. Toch valt het op dat de provincie Málaga relatief gezien de grootste huizenvoorraad heeft. Op een totaal van 906.700 woningen, staan er 41.170 (4,5%) te koop.
Verder komt dit cijfer alleen in Almeria en Cantabrië uit boven de 4 procent met respectievelijk 4,2% en 4,1%. Daarna volgen Vizcaya met 3,8%, Alicante met 3,7%, de Balearen met 3,7% en Tarragona, Valnecia, Alava en Guadalajara waar 3,5% van hun individuele huizenvoorraad te koop staat.
Ondertussen is 2,4% van de huizenvoorraad in de regio Madrid op de markt. In Barcelona is dit 2,3%. In Soria en Ourense staan de minste tweedehandswoningen te koop in verhouding tot de totale voorraad met slechts 1,2%. Daarna volgen Cáceres (1.3%), Teruel (1.3%), Badajoz (1.4%) en Jaén, León, Lugo en Cuenca met 1.5%.
Bron: INSpanje.nl Else Beekman

www.JSimmo.euvrijdag 23 oktober 2015


Voortgaande daling werkloosheid in Spanje

Uitgegeven:
vrijdag 23 oktober 2015 11:02


MADRID - Voor het eerst in vijf jaar daalde de Spaanse werkloosheid onder de grens van vijf miljoen personen. Het totaal aantal werklozen nam niet alleen af, ook het aantal banen groeide.

Volgens de nieuwste EPA (de enquete onder de actieve beroepsbevolking) ziten in totaal nu 4,85 miljoen Spanjaarden werkloos thuis. In procenten is dat 21,2 procent van de actieve beroepsbevolking. Dit betekent dat de werkloosheid ten opzichte van het tweede kwartaal in 2015 is gedaald met 1,2 procent. 4,85 miljoen mensen hebben nog steeds geen baan. Maar sinds 2011 betekent dat wel 289.000 minder werklozen volgens de EPA die elk kwartaal wordt uitgevoerd door het statistiekbureau INE.

Rajoy en verkiezingen
Deze positieve cijfers komen precies twee maanden voor de parlementsverkiezingen op 20 december aanstaande. De vraag is of de de zittende regering kunnen helpen bij het behalen van een positiever resultaat dan de afgelopen maanden uit de peilingen kwam. Veel kiezers die vroeger op de Partido Popular stemden, hebben zich teleurgesteld van de partij afgewend na talloze bezuinigingsrondes in het onderwijs, de gezondheidszorg en structurele hervormingen die de overheid moest nemen onder meer om het begrotingstekort terug te dringen en te blijven voldoen aan de Europese normen daarvoor.
Tijdelijk en deeltijdwerk
De hervormingen op de arbeidsmarkt hebben er volgens het kabinet Rajoy toe geleid dat nu 182.200 banen erbij kwamen gedurende het derde trimester van dit jaar. Critici zijn echter van mening dat die extra banen vooral tijdelijke en deeltijdbaantjes in de toeristische sector gedurende het hoogseizoen betroffen. Tussen juli en september waren er 205.500 extra banen.
Grootste daling in Catalonië
In Catalonië daalde de  werkloosheid het meest met 35.800 personen. De Balearen volgen met 29.600 minder werklozen. Ook in Galicië vonden relatief veel mensen een baan met 29.100. Verder daalde de werkloosheid in alle Spaanse regio's behalve in Extremadura. 

Bron: INSpanje.nl/Else Beekman

www.JSimmo.eu